Uneix-t’hi i participa!

Des de fa gairebé un any, un grup de persones de la ciutat ens hem constituït com a assemblea per tal de poder canalitzar les inquietuds i opinions davant la greu situació de les persones refugiades que fugen de territoris en conflicte i que es veuen abocades a viure en unes condicions indignes en espera de poder arribar a un país d’acollida. 
 
Pensem que la Unió Europea i el govern que ens representa com a ciutadans estan incomplint els principis universal de dret d’asil i de vetllar perquè totes les persones puguin desenvolupar el seu projecte de vida en unes condicions mínimes de dignitat.
 
Tenim un conflicte bèl.lic a les portes d’Europa que fa anys que dura, múltiples interessos que no permeten aturar-lo i una multitud de persones que han de fugir deixant enrere un país absolutament devastat i que estan malvivint en fronteres inhòspites.
 
Durant aquests darrers mesos hem portat a terme diverses activitats de sensibilització.
 
Aquest any 2017 volem organitzar un festival solidari que tinguin caràcter transversal, amb accions de sensibilització i de protesta, amb accions també solidàries i, finalment, amb accions adreçades a tots els públics. Per portar-l0 a terme ens agradaria poder comptar amb la implicació del teixit associatiu de la ciutat.